Vazeni navstevnici webu ASPmonitor.cz,

provoz tohoto webu byl zastaven. Duvodem je ukonceni cinnosti pracovni skupiny ASP Monitor, ktera tento web administrovala a z velke casti do nej take prispivala. Web byl zameren na temata tykajici se modelu ASP (Application Service Providing - Poskytovani aplikacnich sluzeb).

Skupina vznikla v roce 2001 a do roku 2006 let uspesne plnila informacni mezeru o problematice ASP v CR. V roce 2003 vydali zakladajici clenove spolecne s KIT VSE Praha knizni publikaci 'Aplikační služby IS/ICT formou ASP'. V tentyz rok byl zalozen take web www.ASPmonitor.cz a navazal tim na webove stranky projektu 'kniha ASP' (ASPmonitor.cz/knihaASP).

Vysledkem prace clenu skupiny i externich spolupracovniku byla cela rada vlastnich pruzkumu, analyz a komentaru, ktere byly prubezne zverejnovany nejen na tomto webu, ale take v tistenych a elektronickych mediich. Zavery a prognozy byly soucasne prezentovany na konferencich, seminarich i firemnich workshopech. Dale skupina zprostredkovavala tiskove zpravy, nejruznejsi novinky a zajimavosti od mistnich i zahranicnich ASP poskytovatelu. Prinasela take preklad zahranicnich zajimavosti ze sveta ASP.

Vsichni clenove ASP Monitoru se temto aktivitam venovali vedle sve hlavni studijni naplne. Postupem casu se vsak jednotlivi clenove zacali orientovat na svou pracovni karieru, pri ktere jiz dale nezbyvalo casu na tyto cinnosti. Ukonceni pracovni skupiny tak bylo logickym casovym krokem.

Jmenem vsech spoluautoru a clenu ASP Monitoru Vam dekuji za prizen a cas, ktery jste nam venovali a verim, ze informace na tomto webu pro Vas byly prinosne.


S pranim pekneho dne,

Miroslav Vit
Vedouci skupiny ASP Monitor


Kontakt:
email: miroslav.vit@ASPmonitor.cz
mobil: +420 777 213 459
skype: miravit


Puvodni stranky projektu knihaASP naleznete na ASPmonitor.cz/knihaASP


-- reklama --