Index
  O projektu
  Kontakty
 


Detaily o knize
  Abstrakt
  Obsah
  Schema
  Obálka
 
Recenze J.Donát
  Recenze Z.Molnár
  Recenze P.Sodomka


www.ASPmonitor.czwww.cssi.cz--- reklama ---


www.exchange4u.cz

Projekt knihaASP byl úspěšně zakončen vydáním publikace, která vyšla ke konci roku 2003:

Aplikační služby IS/ICT formou ASP
Proč a jak pronajímat informatické služby

Jiří Voříšek
Jan Pavelka
Miroslav Vít
a kolektiv


GRADA Publishing


  Navazující aktivity na projekt knihaASP

V polovině roku 2003 vznikla pracovní skupina ASP Monitor, která převzala probíhající projekty a nadále se zabývá průzkumem ASP v ČR. Na stránky www.ASPmonitor.cz se také přesouvá většina funkcionality tohoto webu.


Nadále spolupracujeme s portálem České společnosti pro systémovou integraci (ČSSI), kde vznikla samostatná sekce věnovaná ASP.


Doufáme, že i nadále Vám budeme nápomocni v získávání informací o problematice ASP (Application Service Providing - Poskytování aplikačních služeb).

Realizační tým