Index
  O projektu
  Kontakty
 


Detaily o knize
  Abstrakt
  Obsah
  Schema
  Obálka
 
Recenze J.Donát
  Recenze Z.Molnár
  Recenze P.Sodomka


www.ASPmonitor.czwww.cssi.cz--- reklama ---


www.exchange4u.cz


  Obsah knihy


ČÁST I. HISTORICKÉ A PODNIKATELSKÉ SOUVISLOSTI ASP MODELU

1. HISTORICKÉ SOUVISLOSTI ASP MODELU
1.1. Začátek počítačové éry
1.2. Externí dávkové zpracování
1.3. Vlastní vývoj a provoz informačního systému
1.4. Externí vývoj software a provoz IS/ICT vlastními zdroji
1.5. Krize klasického modelu vývoje a provozu IS/ICT
1.6. Klasický outsourcing provozu IS/ICT
1.7. Faktory umožňující přechod na ASP
1.8. Počátky ASP

2. PROCESNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU A MODEL ASP
2.1. Procesní řízení podniku
2.2. Řízení podnikové informatiky na bázi informatických služebČÁST II. CHARAKTERISTIKA ASP MODELU

3. VARIANTY OUTSOURCINGU IS/ICT
3.1. Struktura informatických služeb, procesů a zdrojů
3.2. Varianty outsourcingu dle předmětu outsourcingu
3.3. Varianty outsourcingu dle vlastnictví a dle lokality zdrojů

4. MODELY DISTRIBUCE APLIKACÍ
4.1. 70. léta : Centralizovaný model distribuce - mainframe
4.2. 80. léta : Klasický model distribuce - Desktop PC
4.3. 90. léta : Klient/server model distribuce
4.4. Konec 90. let: Recentralizace serverů a aplikací, "tenký" klient
4.5. Srovnání modelů distribuce SW z hlediska efektivnosti zdrojů
4.6. ASP - revoluce nebo evoluce?

5. CO JE TO ASP?

6. VÝHODY A RIZIKA MODELU
6.1. Přínosy pro zákazníky ASP
6.2. Přínosy pro poskytovatele ASP
6.3. Bariéry rozšíření, nevýhody a rizika při ASPČÁST III. POHLED ZÁKAZNÍKA

7. PRO KOHO JE ASP VHODNÉ
7.1. Velikost firmy a ASP
7.2. Oblast podnikání firmy a ASP

8. KROKY PŘI VÝBĚRU POSKYTOVATELE SLUŽEB
8.1. Proces výběru poskytovatele ASP
8.2. Identifikace cílů a požadavků
8.3. Nalezení a oslovení možných poskytovatelů ASP
8.4. Poptávkový dokument
8.5. Hodnocení a výběr
8.6. Vyjednání kontraktu a definice SLA

9. INTEGRACE S OSTATNÍMI SYSTÉMY

10. PŘÍSTUP ZÁKAZNÍKŮ V ČR, VE SVĚTĚ - ZÁKLADNÍ ROZDÍLYČÁST IV. POHLED POSKYTOVATELE

11. MÍSTO NA TRHU

12. HODNOTOVÝ ŘETĚZEC

12.1. Základní model
12.2. Rozšířený model

13. ZNALOSTI
13.1. Know-how

14. SUBJEKTY NA POLI ASP A JEJICH ROLE
14.1. Jednotlivé subjekty
14.2. Varianty seskupení
14.3. Partnerství

15. VÝBĚR APLIKACE, KTEROU LZE ÚSPĚŠNĚ NABÍZET
15.1. Kategorizace aplikací
15.2. Další hlediska výběru
15.3. Aplikační portfolio

16. ZÁKAZNICKÝ SEGMENT
16.1. Velikost zákazníka
16.2. Regionální působnost

17. DODATEČNÉ SLUŽBY
17.1. Přehled dodatečných služeb
17.2. Co poskytovatelé v ČR nabízejí?

18. ŽIVOTNÍ CYKLUS ZÁKAZNÍKA ASP
18.1. Potenciální zákazník
18.2. Adopční proces
18.3. Zkušební provoz
18.4. Placený provoz
18.5. Změny v parametrech, škálování, upgrade
18.6. Stálý zákazník

19. PROPAGACE
19.1. Komunikační strategie pro ASP služby
19.2. Role médií
19.3. Marketingová doporučení

20. FINANČNÍ MANAGEMENT
20.1. Světové konsekvence
20.2. Náklady
20.3. Výnosy
20.4. Cena služeb
20.5. Controlling poskytovatele ASP
20.6. Úloha rizikového kapitálu

21. SVĚTOVÝ TRH ASP - GEOGRAFICKÉ ROZLOŽENÍ, OBJEMOVÉ CHARAKTERISTIKY
21.1. Finanční objem trhu ASP
21.2. Vývoj počtu poskytovatelů ASP a zákazníků
21.3. Korekce údajů v souvislosti se zpomalením růstu světové ekonomiky

22. SITUACE V ČR
22.1. Vývoj trhu
22.2. Dostupné služby
22.3. Analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb trhu ASP v ČR
22.4. Trendy

23. DALŠÍ VÝVOJ TRHU ASP
23.1. Srovnání ČR a svět
23.2. Budoucí rozdělení trhuČÁST V. SLA JAKO NÁSTROJ ŘÍZENÍ VZTAHU MEZI ZÁKAZNÍKEM A POSKYTOVATELEM

24. SMLOUVA O ÚROVNI POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SLA
24.1. Použití SLA
24.2. Současnost a trendy v SLA
24.3. Parametry SLA
24.4. Současný stav v ČRČÁST VI. TECHNOLOGIE ASP APLIKACÍ

25. TECHNOLOGICKÁ ARCHITEKTURA ŘEŠENÍ

26. WEBOVĚ ZALOŽENÉ APLIKACE (WEB CENTRIC)
26.1. J2EE versus .NET
26.2. Webové služby
27. APLIKACE UPRAVENÉ PRO POUŽITÍ V PROSTŘEDÍ WEBU (WEB ENABLED)

28. TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ NA STRANĚ KLIENTA

29. PŘENOSOVÁ CESTA

30. BEZPEČNOST, DOSTUPNOST, ŠKÁLOVATELNOST, VÝKONNOST
30.1. Dostupnost, škálovatelnost, výkonnost
30.2. BezpečnostČÁST VII. PŘÍPADOVÉ STUDIE

31. TUZEMSKÉ PŘÍPADOVÉ STUDIE
31.1. Provozovatel vyhledávacího systému odcizených vozidel Sherlog
31.2. STEEL LIMA
31.3. Raiffeisenbank, a. s.
31.4. Operátor trhu s elektřinou
31.5. Institut Svazu účetních
31.6. Využití elektronického tržiště KOMMARKET
31.7. InterECO CZ v.o.s.
31.8. Carrier Transicold Česká republika, spol. s r.o.
31.9. Centrum.cz
31.10. Skanska
31.11. Společnost kolejových vozidel

32. ZAHRANIČNÍ PŘÍPADOVÉ STUDIE
32.1. Watson Wyatt Worldwide
32.2. Sunburst Hospitality


LITERATURA

SEZNAM ZKRATEK

TERMINOLOGICKÝ SLOVNÍK