Index
  O projektu
  Kontakty
 


Detaily o knize
  Abstrakt
  Obsah
  Schema
  Obálka
 
Recenze J.Donát
  Recenze Z.Molnár
  Recenze P.Sodomka


www.ASPmonitor.czwww.cssi.cz--- reklama ---


www.exchange4u.cz


  Z recenze Zdeňka Molnára


Recenzovaná publikace se zabývá vysoce aktuální problematikou současného a do jisté míry i budoucího vývoje aplikace informačních technologií v našich podnicích a organizacích. Její potřeba na českém trhu je nade vší pochybnosti zejména proto, že v současnosti není podobná publikace u nás k dispozici.

Kniha je určena, podle slov autorů, jak zákazníkům, tak začínajícím poskytovatelům služeb formou ASP. Tomu odpovídá i její struktura. Strukturu textu považuji z hlediska konceptu knihy za velmi šikovnou. Neměla by však být chápána tak, že určená kategorie čtenářů by měla číst jen tu "svojí" část. Zejména pátá část by měla být určena především zákazníkům, aby získali důvěru v ASP přes správně uzavřenou smlouvu a sedmá část by pro ně měla být inspirací. Mám jistou pochybnost o přínosu knihy pro "začínající poskytovatele" ASP. Ti budou jistě čerpat zejména z jiných specializovaných informačních zdrojů. Rozhodně ale je kniha určena studentům manažerských a zejména informatických studijních programů na univerzitách a ostatních školách podobného zaměření.

Autoři ve své publikaci nejen zpracovali značné množství odkazů na naší i světovou literaturu, ale využili i svých vlastních výzkumů a také přímých osobních kontaktů z velkou řadou našich předních odborníků z oblasti IS/IT a jejich vlastních názorů na problematiku ASP.

Chválím to, že před každou částí i před každou kapitolou je uvedeno, co se čtenář dozví. To by mělo být zásadou pro každou publikaci v dané ediční řadě.

Za velmi zajímavě zpracovanou považuji kap. 4. Distribuce aplikací IS/IT, která bude jistě zajímavá a přínosná pro mnoho čtenářů nad rámec problematiky ASP. Pro ty, co uvažují o ASP jistě bude přínosná kapitola 6. Výhody a rizika modelu ASP.

Podstatnou část publikace (cca polovinu) tvoří část IV., věnovaná pohledu poskytovatele, a část VI. věnovaná technologické problematice ASP. Tyto části budou jistě sloužit studentům informatických studijních programů na universitách a odborných školách. Obě části jsou zpracované z výraznou hlubokou odbornou znalostí dané problematiky.

Za velmi cenné považuji uvedení jak tuzemských, tak i zahraničních případových studií v závěru publikace.V Kamenici dne 28. 7. 2003

Prof. Ing. Zdeněk Molnár, CScZdroj: GRADA Publishing