Index
  O projektu
  Kontakty
 


Detaily o knize
  Abstrakt
  Obsah
  Schema
  Obálka
 
Recenze J.Donát
  Recenze Z.Molnár
  Recenze P.Sodomka


www.ASPmonitor.czwww.cssi.cz--- reklama ---


www.exchange4u.cz


  Z recenze Petra Sodomky


Recenzovaná publikace shrnuje výsledky několikaleté práce týmu autorů vedených profesorem Voříškem. Co všechno přináší svým čtenářům a komu by neměla chybět v knihovně?

Poskytování informačních technologií prošlo za poslední desítky let několika vývojovými etapami. Od vytváření vlastního podnikového softwaru, přes nákup standardních softwarových balíků, dospěl vývoj až k outsourcingu hardwarové infrastruktury, konkrétních aplikací či jejich dílčích funkcionalit. Application Service Providing (ASP) nebo-li poskytování aplikačních služeb prostřednictvím internetu je logickým vyústěním trendu, který lze charakterizovat jako hledání technologických úspor, zvýšení produktivity a zlepšení podnikových procesů.

Možnosti ASP jsou v povědomí IT odborníků již více jak pět let, ve světě i v ČR existuje řada zkušeností s úspěšnými i neúspěšnými ASP projekty. Doposud však žádné tuzemské vydavatelství čtenářům nenabídlo publikaci zaměřenou právě na možnosti ASP modelu. Přesto a nebo právě proto se autoři chopili svého úkolu takříkajíc "z gruntu". Kniha odpovídá na základní otázky týkající se historických a podnikatelských souvislostí ASP modelu, potřebných zdrojů a znalostí, zavedení a využití ASP. Neopomíjí ani technické aspekty, rizika a řešení smluvních vztahů spojené s poskytováním aplikačních služeb. Na závěr autoři uvádějí řadu případových studií z ČR i ze zahraničí. Možnosti využití ASP jsou přitom popsány jednak z hlediska poskytovatele, jednak z pohledu zákazníka.

V tomto pohledu nalezete také jedinou slabinu recenzované knihy. Poskytovatelům je věnováno tři a půlkrát více prostoru, než zákazníkům. Přitom, jak sami autoři uvádějí, právě nedostatečné povědomí zákazníků o ASP patří mezi hlavní kritické faktory bránící jeho masivnějšímu rozšíření. Asymetrie informací tak působí i ze stránek hodnocené publikace. Jako zákazník bych postrádal zejména podrobnou odpověď na otázku, proč bych měl preferovat právě model ASP? Při té příležitosti se mi vybaví komentář Jiřího Hlavenky, kterým před třemi lety vyjádřil svůj názor v polemice ke článku o ASP, který jsem tehdy napsal pro Ebiz. "Proč používat kosmické technologie na místě, kde již léta stačí lopata a krumpáč?", zněla tehdy jeho hlavní připomínka. S odstupem času se rovněž přikláním k názoru, že takto se bude ptát, a v praxi se skutečně ptá, většina potenciálních uživatelů ASP. Jak je vidět, nejen z recenzované monografie, i erudovaní odborníci hledají na tuto otázku velmi těžko odpověď.

Ve všech dalších rysech je kniha nadprůměrná. Vyniká z hlediska z hlediska využité faktografie i díky "čtenářské přívětivosti". Na začátku každé kapitoly naleznete její stručný obsah v podobě otázek, což usnadní čtenáři orientaci a pomůže mu knihu studovat podle vlastních potřeb.

Velmi oceňuji, že autoři umožnili diskusi nad klíčovými otázkami ASP formou přímých citací odborníků z IT firem. V některých případech, jako např. v otázce využitelnosti SLA (Service Level Agreement) dali dokonce prostor protichůdným názorům. K dokonalosti chybí pouze rozsáhlejší polemika se zákazníky, kterou částečně nahrazuje jedenáct tuzemských případových studií.

Pokud se ptáte, zda knihu pořídit, tak doporučuji jednoznačně: ano. Pro IT manažery je nepostradatelná, váhat by neměli ani studenti manažerských a ekonomických škol. Osobně ji doporučuji všem svým studentům magisterského studijního programu (www.fame.utb.cz), a to i v oborech přímo s podnikovou informatikou nesouvisejících. Vedle bohaté faktografie je totiž výrazným kladem knihy i řada nekonvenčních myšlenek, které mohou být podnětem k úvahám v dlouhodobějších a širších souvislostech. To je podle mého názoru velmi cenné pro manažery na všech podnikových pozicích.


Zdroj: zive.cz